مدیر.بیز

اخبار 

۱۳۹۲/۰۶/۲۲

انعکاس خبر برگزاری کنفرانس ملی بازاریابی و مدیریت مشتریان در سایت خبری عصرایران

سایت خبری عصر ایران در خبری که روز شنبه مورخ بیست و سوم شهریورماه برروی خروجی خود قرار داد این کنفرانس را بدین صورت معرفی نمود:« کنفرانس ملی بازاریابی و مدیریت ارتباط با مشتریان با هدف بومی سازی و ترویج علوم مرتبط با این حوزه ها و با حضور اساتید به نام و مطرح دانشگاهی در آبانماه سال جاری برگزار می شود.»این سایت خبری در ادامه خبر خود و به نقل از دبیرخانه کنفرانس ملی بازاریابی  مدیریت ارتباط با مشتریان یادآور شد:« جناب آقایان دکتر امیر اخلاصی ، دکتر محمد بلوریان تهرانی ،دکتر محمدرضا نظری ،مهندس علی پاکزادیان مقدم و مهندس محمدرضا شعبانعلی از جمله سخنرانان این کنفرانس هستند که به مخاطبان کمک خواهند نمود با ارائه راهکارهای علمی و عملی در جهت فروش بهتر ، بازاریابی اصولی تر و همچنین حفظ مشتریانشان یاری رسانند.»