مدیر.بیز

اخبار 

۱۳۹۲/۰۹/۱۴

امکان سنجی برگزاری کنفرانس هفدهم بهمن ماه در مرکز همایش های برج میلاد تهران

53f2f858d75739df7833889b6217d54f.jpg
به نقل از سخنگوی هیئت مدیره شرکت مبنا مدیران پس از برگزاری جلسه مشترک با شورای سیاست گذاری باشگاه مدیران موفق مصوب گردید در اقدامی دو فوریتی تیم اجرایی کنفرانس های ملی زنجیره ای بازاریابی هماهنگی ها و بررسی های لازم را به منظور برگزاری کنفرانس هفدهم بهمن ماه در مرکز همایش های برج میلاد تهران را در دستور کار خود قرار دهد. دبیر اجرایی کنفرانس های ملی زنجیره ای و عضو هیئت مدیره شرکت مبنا مدیران دلیل این تصمیم را درخواست هموطنان گرامی مبنی بر افزایش ظرفیت کنفرانس ها اعلام نمود. ایشان همچنین با اشاره بر کسب میزان رضایتمندی بالا در کنفرانس های اخیر اظهار نمود : یک کنفرانس می بایست از سه منظر جذاب باشد:جذابیت موضوعی،محتوایی و کیفی. مبنا مدیران کنفرانس های قبلی را در مرکز همایش های بین المللی نیایش برگزار نموده است که انصافاً مرکز بینظیری است و اکنون تصمیم داریم ظرفیت متقاضیان را افزایش دهیم و البته طبق دستور مدیرعامل مجموعه می بایست گزارش دقیق خود را با ارائه مستندات مبنی برچگونگی زمانبندی، پیشاپیش به اطلاع ایشان برسانیم و موافقت نهایی با ایشان است. دبیر علمی هفدهم بهمن ماه که موضوع آن به عنوان چهارمین حلقه، مدیریت بازاریابی، تبلیغات و روابط عمومی است با جناب آقای دکتر محمدرضا نظری خواهد بود و دبیر اجرایی این کنفرانس آقایان مهندس ایمان پاکزادیان مقدم و  مهندس علی فرخ نیا به عنوان نایب دبیر اجرایی خواهند بود. همچنین سخنرانان این کنفرانس تا این لحظه آقای دکتر محمدرضا نظری، آقای علی پاکزادیان مقدم،  آقای دکتر احمد فتوت، آقای مهندس نیما کیمیایی و سرکار خانم مرضیه کثیری انتخاب شده اند. همچنین در این کنفرانس مقرر گردیده است از پدر علم بازاریابی ایران جناب آقای دکتر احمد روستا تجلیل و احترامی متناسب با جایگاه ایشان صورت پذیرد. یادآور می شود در کنفرانس بازاریابی و مدیریت مشتریان از پدر علم مذاکره ایران جناب آقای پروفسور حیدری تجلیل به عمل آمده بود.