مدیر.بیز

اخبار 

۱۳۹۲/۱۰/۰۲

دکتر محمدرضا نظری به عنوان دبیر علمی کنفرانس هفدهم بهمن ماه منصوب گردیدند

3f1ea08da036196e31eeddc93e128d2c.jpg به نقل از دبیرخانه کنفرانس های ملی بازاریابی، در کنفرانس هفدهم بهمن ماه که با موضوعیت بازاریابی و تبلیغات و با محوریت روابط عمومی در مرکز همایش های بین المللی نیایش برگزار خواهد شد دکتر محمدرضا نظری سخنران برگزیده در کنفرانس قبلی علاوه بر ایراد سخنرانی در این کنفرانس به عنوان دبیر علمی هم برگزیده شده اند. در مصاحبه ای که متعاقباً متن آن را خواهید خواند ایشان ضمن تشریح برنامه های خود برای هفدهم بهمن ماه به اختصاص این کنفرانس به یاد و نکوداشت مرحوم دکتر معتمدنژاد پدر علم ارتباطات کشور عزیزمان ایران هم اشاره کردند. هفدهم بهمن ماه دکتر احمدرضا فتوت، علی پاکزادیان مقدم، مهندس نیما کیمیایی و مرضیه کثیری به سخنرانی خواهند پرداخت.