مدیر.بیز

اخبار 

۱۳۹۲/۱۲/۰۳

کارگاه عملیاتی بازاریابی و فروش برگزار شد

f82946ace0a01187ffe6e0b107692de3.jpg
کارگاه بازاریابی با رویکرد افزایش فروش در روز شنبه مورخ سوم اسفند ماه سال جاری در محل سالن کارون هتل پارسیان اوین برگزار شد. این کارگاه با حضور مدیران و اساتید بازاریابی و فروش و با سخنرانی علی پاکزادیان مقدم و نیما کیمیایی کار خود را در ساعت ۱۵ آغاز و ساعت ۱۹ خاتمه یافت در این کارگاه که با حضور بیش از 60 نفر از دانش پژوهان برگزار گردید اساتید در خصوص افزایش فروش و راه کارهای نوین بازارایابی به ایراد سخن پرداختند . در این کارگاه بازهای رایج فروش نیز برگزار گردید .