مدیر.بیز

اخبار 

۱۳۹۲/۱۲/۲۳

تقویم آموزشی سال ۱۳۹۳

96060c4b84134a1b91dc610818f953d5.jpg
گروه آموزشی مبنا مدیران میعاد پس از ساعت ها مطالعه در راستای ایجاد بستری مناسب برای آموزش تمامی علاقمندان به مباحث مدیریتی، تقویم آموزشی خود را به شرح زیر خدمت تمامی علاقمندان به آموزش های علمی وعملی در این زمینه تقدیم می نماید: 
کارگاه عملیاتی متقاعد کردن مشتریان در ۱۲۰ ثانیه: ۲۸ فروردین
هجومی ترین عملیات مدیریت برنامه ریزی استراتژیک در هگمتانه: ۴ اردیبهشت
کارگاه عملیاتی استراتژی های فروش موفق: ۱۴ و ۱۶ اردیبهشت
کارگاه عملیاتی فروش موفق با رویکرد نقش دل در مدیریت: ۲۱ اردیبهشت
‌ همایش ملی مذاکره و زبان بدن: ۲۲ خرداد
کارگاه عملیاتی هنر ارتباطات سازمانی موفق: ۲۹ خرداد
کارگاه عملیاتی مدیریت تبلیغات و روابط عمومی: ۵ تیر 
امید است تا با برگزاری این دوره ها در بالاترین سطح، بتوانیم سهم اندکی در اشاعه فرهنگ غنی آموزش در کشور داشته باشیم چرا که ایران و ایرانی شایسته بهترین هاست.