مدیر.بیز

اخبار 

۱۳۹۳/۰۱/۲۵

عدم برگزاری دوره های آموزشی هگمتانه و ماسال

بنا به عدم دریافت مجوز برگزاری دوره های آموزشی خارج از تهران در بهار 1393، دوره های آموزشی هجومی ترین استراتژی های فروش در هگمتانه و کمپ آموزشی بهشت در ماسال استان گیلان برگزار نخاهد گردید. باشگاه مدیران موفق در راستای برگزاری موفق این دوره ها نهایت تلاش خود را به کار بست تا با توجه به بازخورد مثبت چنین دوره هایی، آن ها را به صورت مدون در سال 1393 طرح ریزی نماید که بنا به عدم دریافت مجوز های مربوطه این دوره ها به حالت تعلیق در آمده و در صورت برگزاری مجدد در تاریخ دیگری، آن را از طریق همین وب سایت به اطلاع اعضاء باشگاه مشتریان خواهد رساند.