مدیر.بیز

اخبار 

۱۳۹۳/۰۴/۱۱

درج آگهی تبلیغاتی بزرگترین کنفرانس بازاریابی و فروش در روزنامه خراسان

942615d46a7b5584bb0318937d173a2f.JPG
شکر و سپاس خداوند بی همتا و بلندمرتبه، که گام های ما را برای برگزاری بزرگترین کنفرانس ملی بازاریابی و فروش با حضور بیش از 1600 نفر در مرکز همایش های برج میلاد هر لحظه محکم تر می نماید.
شایان ذکر است  در تاریخ 12 تیر ماه اولین آگهی تبلیعاتی برگزاری کنفرانس مذکور در روزنامه خراسان به چاپ رسید.