مدیر.بیز

اخبار 

۱۳۹۳/۰۷/۰۴

نمایندگی2248 بیمه کارآفرین حامی کنفرانس هشتم آبان ماه شد

ce8c36e68377b51b3063bb4c3b9d01c8.jpg
به نقل از واحد روابط عمومی شرکت مبنا مدیران میعاد و باشگاه مدیران موفق نمایندگی 2248 بیمه کارآفرین به عنوان یکی از حامیان اصلی بزرگترین کنفرانس ملی مذاکره و مهندسی زبان بدن در تاریخ هشتم آبان ماه حضور خواهد داشت. مدیریت این نمایندگی بر عهده جناب آقای علیرضا طایران می باشد و ایشان پس از برگزاری جلسات در روزهای گذشته با دبیر اجرایی این کنفرانس توافقات خود را به منظور همکاری مشترک در این کنفرانس نهایی کرده اند.