مدیر.بیز

اخبار 

۱۳۹۳/۰۹/۲۱

صدور گواهینامه , فایل ارائه مطالب اساتید کنفرانس ملی بازاریابی و فروش در دوران رکود اقتصادی

76262d14a5d781f6196daf1b41177883.JPG
طبق آخرین اعلام دبیرخانه کنفرانس ملی بازاریابی و فروش در دوران رکود اقتصادی صدور گواهینامه ها که قرار بود در تاریخ 20 آذر ماه صورت پذیرد با مشکل فنی مواجه گردیده است از این رو به اطلاع رسانیده می شود که همکاران ما در بخش فنی درصدد رفع مشکل پیش آمده هستند و طبق آخرین اعلام تا ساعاتی دیگر گواهینامه ها بر روی باشگاه مدیران موفق قرار داده خواهد شد.شایان ذکر است فایل های ارائه شده توسط اساتید بر روی باشگاه مدیران موفق قرار داده است همچنین به اطلاع رسانیده می شود آقایان دکتر محمدیان و علوی فایل های ارائه خود را را تا کنون در اختیار باشگاه قرار نداده اند.

فایل ارائه شده جناب آقای دکتر راد
فائل ارائه شده جناب آقای مهندس ایمان پاکزادیان مقدم
فایل ارائه شده جناب آقای شروین پیکارجو