مدیر.بیز

اخبار 

۱۳۹۳/۱۲/۰۲

باز هم مجری جذاب کنفرانس بازاریابی و فروش، مهدی مقدم

194b1c48770df5b89d7b218524031af9.jpg به نقل از واحد روابط عمومی پایگاه خدمات نوین مدیریتی ایران در کنفرانس بازاریابی و فروش با رویکرد مدیریت مشتریان و راههای موفقیت در کسب و کار که هشتم اسفند 93  در مرکز همایش های بین المللی نیایش برگزار خواهد شد، اجرای این برنامه بر عهده مجری خوب و توانمند کنفرانس های ملی بازاریابی گذاشته شد. مهدی مقدم که توانایی های خود را بارها به عرصه ظهور گذاشته است صبح روز جمعه برای اجرای این کنفرانس به تهران خواهد آمد.