مدیر.بیز

اخبار 

۱۳۹۲/۰۳/۰۳

حضور حمید سپید نام به عنوان میهمان افتخاری کنفرانس بازاریابی و فروش

11306c4b572ec7d630d9b244baec576c.JPG به نقل از روابط عمومی کنفرانس ملی بازاریابی و فروش حمید سپیدنام به عنوان میهمان افتخاری در کنفرانس ملی بازاریابی و فروش حضور خواهد داشت.امروز حمید سپیدنام و مدیر همیشه خندان کشور ایمان پاکزادیان مقدم جدال سختی را با هم رقم زدند . در یک مسابقه کاملا دوستانه ، ایمان پاکزادیان توانست حمید سپید نام را به عنوان میهمان افتخاری کنفرانس ملی بازاریابی و فروش دعوت نماید و قول مساعد گرفت که حمید سپیدنام در این کنفرانس حضور داشته باشد ، پاکزادیان از دعوت میهمانان ویژه ای در روزهای آینده برای کنفرانس ملی بازاریابی و فروش خبر داد .