مدیر.بیز

اخبار 

۱۳۹۲/۰۳/۰۵

خبرگزاری ایرنا- برگزاری کنفرانس ملی بازاریابی و فروش با رویکرد ابزارهای نوین

برگزاری کنفرانس ملی بازاریابی و فروش با رویکرد ابزارهای نوین
تهران - کنفرانس ملی بازاریابی و فروش با رویکرد ابزارهای نوین بازاریابی۱۳ تیرماه سال جاری در تهران برگزار می شود.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا ، این کنفرانس اهدافی همچون ارائه روش‌های نوین بازاریابی، بررسی روش‌های بازاریابی در فضای مجازی و رسانه‌های نوین، الگوهای نوین وفادارسازی مشتریان، چگونگی خلق باشگاه مشتریان، ارزش‌آفرینی برند به واسطه مشتری‌مداری، تجزیه و تحلیل اتفاقات سایبری در حوزه بازاریابی و فروش و بررسی دلایل موفقیت و شکست باشگاه‌های مشتریان را پیگیری خواهد کرد .
براساس گزارش روابط عمومی کنفرانس ملی بازاریابی و فروش ، این گردهمایی بزرگ جدیدترین روش های آموزشی دنیا را با استفاده از case study ارائه خواهد داد که می‌تواند شاخصه‌های افت فروش را در ایران بررسی کند.
سخنرانان بزرگی همچون 'احمد روستا'، پدر علم بازاریابی ایران،'حسن خطیبی'، پروفسور ایلوخانی و 'ایمان پاکزادیان مقدم 'و 'علی پاکزادیان مقدم 'با هدف ارتقای دانش مدیران در حوزه بازاریابی و فروش منطقه ایران به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.
اقتصام (۱)**۱۶۰۱**
http://www.irna.ir/html/1392/13920306/80674138.htm