مدیر.بیز

اخبار 

۱۳۹۲/۰۵/۲۸

اعلام کنداکتور کنفرانس ملی بازاریابی و برندسازی

طبق اعلام دبیرخانه کنفرانس ملی بازاریابی و برندسازی برنامه های سخنرانی اساتید و زمان بازگشایی دربهای اصلی مرکز همایش های نیایش به شرح ذیل می باشد . لازم به ذکر است درب ورودی مرکز همایش های نیایش راس ساعت 9 صبح بازگشایی می گردد . طبق اعلام دبیرخانه کنفرانس بازاریابی و برندسازی کلیه افراد شرکت کننده در کنفرانس میبایست کارت شناسایی معتبر همراه داشته باشند .
 
نشانی مرکز همایش های بین المللی نیایش : سعادت آباد - میدان کاج - کوچه نهم