مدیر.بیز

اخبار 

۱۳۹۲/۰۶/۰۷

محمد رضا شعبانعلی به عنوان سخنران در حوزه علوم مذاکره به جمع اساتید کنفرانس پیوست

a9fe1b2b2260e6e2e468c05410e0175a.jpg
محمدرضا شعبانعلی،فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف و استاد علوم و فنون مذاکره به عنوان یکی از سخنرانان کنفرانس ملی بازاریابی و مدیریت مشتریان انتخاب شد . شعبانعلی قرار است در خصوص مذاکره با مشتریان در این کنفرانس سخنرانی نماید . در سوابق این استاد ، مشاوره به  برند های مطرحی همچون Redbull ، بانک سامان ، ایران ترانسفو ، تاژ ، بانک ملی ، مادیران و . . . به چشم می خورد .